Tjänster

service_icon_1

S E R V I C E

 
Stråkstudion erbjuder snabb och professionell service av samtliga stråkinstrument och stråkar.

tillverkning_icon_1

T I L L V E R K N I N G

 
Violinbyggarmästare Michael Wallmo tillverkar alla stråkinstrument – fiol, viola, cello och kontrabas.

forsaljning_icon_3

F Ö R S Ä L J N I N G

 
Försäljning av instrument, stråkar, tillbehör och strängar. Titta gärna in i mitt instrumentgalleri.

 

vemarjag