Michael Wallmo

Inför en musiker har jag många roller. Ibland är jag en kirurg som måste göra stora och svåra ingrepp på ett älskat instrument. Andra gånger är jag psykolog när jag får diskutera musikerns förhållande till sitt instrument. Mitt yrke innehåller alltså både problemlösning och möten med människor - själv trivs jag med bägge uppgifterna. Att utöver detta få privilegiet att på beställning skapa ett nytt instrument åt en musiker ger naturligtvis en fantastisk konstnärlig tillfredsställelse.

knapp_lasmer_brun_2